Spelberoende

Spel på online casinon är något som blivit mer och mer populärt och marknaden med nya casinon och spelautomater växer hela tiden. Inte nog med att det finns fler och fler casinon, det blir också allt enklare att spela och det är just tillgängligheten som lett till ökat spelberoende. Du behöver inte längre sitta hemma och spela ifrån din dator. Utan nästan alla online casinon erbjuder spel både från surfplattan och telefonen. Med andra ord kan du utan problem spela några omgångar poker eller några snurr på en spelautomat. Medan du sitter på tåget hem från jobbet. Det har också blivit enklare att göra transaktioner.

Med mobilt BankID kan du på bara några sekunder föra över pengar till ditt spelkonto. Det finns till och med casinon där du inte behöver registrera dig för att spela. Istället, med hjälp av mobilt BankID, kan du börja spela på bara några minuter. Det här låter så klart positivt och lockande för många men det finns en stor nackdel. Nämligen att det är mycket enklare att tappa kontrollen över spelandet. Det har alltid funnits en risk att bli beroende av spel, men desto mer tillgängliga spelen är, desto större risk finns det att fler hamnar i beroende. Ett spelberoende är precis som vilket annat beroende som helst och påverkar inte bara missbrukaren utan även familjen och andra i närheten.

Drygt två personer på hundra i Sverige tros utveckla ett beroende av hasardspel, och fyra på hundra beräknas ligga i riskzonen för att hamna i ett. Ett spelberoende kan vara lika allvarligt som ett beroende av narkotika eller alkohol och det finns risk att det går väldigt långt. Om en familjemedlem lider av spelberoende kan detta försätta hela familjen i ekonomiska svårigheter.

Vad som kännetecknar ett beroende?

Precis som med andra missbruk är inte ett spelberoende någonting som plötsligt dyker upp en dag, utan det är något som sakta men säkert växer fram. Ett spelberoende, till skillnad från andra missbruk, kan många gånger vara enklare att dölja. Därför kan det också ha gått väldigt långt innan det uppdagas. Ett tidigt symptom på spelberoende kan vara att du ofta tänker på spel.

Det kan vara tankar och längtan om när du ska få spela nästa gång, men också tankar om tidigare spel, vinster eller förluster du har gjort. Det kan också handla om strategier, om hur du ska göra i framtiden när du spelar. Ett annat symptom är att känna en rastlöshet när du inte får eller kan spela. Detta i kombination med ovanstående tankar är verkliga varningstecken som bör tas i beaktande.

Liknar Andra Missbruk

Precis som med andra missbruk är det vanligt att det krävs mer och mer för att få samma kick. Symptom som är mer konkreta och som du kan upptäcka om du faktiskt rannsakar dig själv är exempelvis om du spelar för allt större summor. Att du satsar några kronor mer när du inte längre är nybörjare behöver så klart inte betyda någonting. Men om du tittar på din insatshistorik och ser att insatserna blir allt större kan detta vara ett varningstecken. Ett annat symptom är också att du ljuger för din omgivning om ditt spelande. Hur ofta du spelar eller hur mycket du spelar för. Det ska tilläggas att det är svårt att avgöra på egen hand när spelet går överstyr. Det sitter i missbrukets karaktär och därför krävs det ofta hjälp från utomstående.

Likt andra missbruk kan spelberoende få mycket stora konsekvenser. I värsta fall kan det gå så långt att den spelberoende börjar riskera viktiga saker i sitt liv. Det kan exempelvis röra sig om familjens besparingar, sin anställning eller relation. Det kan också handla om att låna pengar från nära anhöriga till spel som sedan inte kan betalas tillbaka. Det finns även fall där personer har begått brott för att få tag på pengar att spela för.

När beroendet gått så långt behövs det professionell hjälp för att vända den negativa trenden. I takt med att spelberoende blivit mer utbrett i samhället har också resurserna för att hjälpa de utsatta ökat. Senare i denna artikel kan du läsa om olika hjälporganisationer och hur arbetet med att behandla och förebygga spelberoende ser ut.

Självhjälp mot spelmissbruk

Det första du kan göra om du själv uppmärksammar att du börjar tappa kontrollen över ditt spelande är att kontakta kundtjänst på de spelsajter som du är registrerad på. Be dem att antingen sätta in olika spärrar eller att helt stänga ditt konto. Spärrarna kan exempelvis innebära att du endast kan spela för en viss summa under en dag/vecka/månad. Eller att du endast kan spela ett visst antal timmar/minuter per dag.

Många casinon erbjuder till och med medlemmar att aktivera dessa spärrar själva när de loggar in på sitt spelkonto. Oftast hjälper detta endast vid ett tidigt stadium av spelmissbruk. Eller som en del av en behandling mot ett beroende. Förutom spelsajterna själva finns det olika organisationer som arbetar mot spelberoende samt hjälper utsatta personer. Dessa kan även hjälpa dig som är anhörig till någon som är beroende. Om du känner att du inte helt på egen hand eller med casinots hjälp kan stoppa ditt (begynnande) spelmissbruk, finns det bra hjälporganisationer du kan vända dig till. Stödlinjen är ett exempel på en sådan dit du kan ringa och berätta om din situation och dina känslor.

Självhjälpsprogram

Enligt dem är de första hjälpen vid ett misstänkt spelberoende hos en individ. Hos Stödlinjen kan du också göra ett test för att se om du har spelproblem eller om du ligger i riskzonen. Något som kan vara nyttigt för alla som spelar att göra då och då. Hos Stödlinjen hittar du även ett självhjälpsprogram som du kan gå oberoende på var du befinner dig i ditt missbruk. Detta program syftar till att hjälpa dig att få kontroll över ditt spelande igen och få en fungerande vardag.

Hos Spelberoendes riksförbund kan du hitta olika lokala stödgrupper som du kan besöka för att få hjälp med ditt missbruk. Du kan också gå dit redan innan du har hamnat i ett beroende men känner att du ligger i riskzonen. Där kommer du kunna prata med andra som befinner sig i samma situation som dig, men också träffa människor som har tagit sig ur den situation som du befinner dig i just nu.

Dessa stödgrupper finns på många orter runt om i landet och du hittar alla grupper på hemsidan för Spelberoendes riksförbund. Stödgrupperna erbjuder öppna möten som du kan gå på och du väljer alltid själv hur mycket eller hur lite du vill prata. En del av de lokala stödgrupperna ger också möjlighet att boka privata samtal och möten, vilket kan vara ett bra komplement.

Spelfriheten – en Hjälporganisation mot Spelmissbruk

Om du känner att dessa självhjälpsbehandlingar inte är något för dig, eller om du har provat dessa men inte lyckats bli av med ditt spelberoende, kan terapibehandling vara ett alternativ. För detta finns det också hjälporganisationer som du kan vända dig till. Spelfriheten är en sådan organisation, de erbjuder behandling i form av varierad terapi för missbrukaren. De använder bland annat relationell-, existentiell- och gestaltterapi.

Deras behandling sträcker sig över 15,5 månader och sker i tre olika steg genom både individuell terapi och gruppterapi. Behandlingen är en så kallad öppenvårdsbehandling. Vilket innebär att du inte bor på ett behandlingshem utan går dit på angivna tider för möten. Även om detta inte är en självhjälpsbehandling i den bemärkelsen hänger det ändå på dig och din motivation att förändra och förbättra din situation. Spelfriheten vänder sig även till anhöriga.

Anmäl Som Anhörig

Du som är anhörig till någon med spelmissbruk kan kontakta Spelfriheten helt på egen hand för att få hjälp med hur du ska bemöta missbruket och missbrukaren. Anhöriga kommer också att vara en del av terapibehandlingen, exempelvis genom att delta i vissa terapisessioner. Spelmissbruk påverkar även de anhöriga, precis som alla andra missbruk. Och därför är det viktigt att anhöriga också är en del av behandlingen.

Sammanfattningsvis är detta en mycket seriös organisation som har hjälpt många människor med missbruk. Dock måste du själv alltid vara villig att göra en förändring för att behandlingen faktiskt ska fungera. Som ett första steg kan du börja med att ta kontakt med Spelfriheten och berätta om ditt spelande. De kommer sedan att vägleda dig vidare till nästa steg.

Få Hjälp av Vården

Från och med januari 2018 är spelmissbruk inskrivet i socialtjänstvården och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att det ska vara enklare att få hjälp av vården med sitt spelberoende eftersom du enligt lag har rätt till detta. Det här innebär att du exempelvis kan gå till din vårdcentral för att få hjälp med ditt beroende. Läkarna på vårdcentralen kommer så klart inte att kunna hjälpa dig på plats. Men ska kunna skicka dig vidare till ställen där du kan få kompetent och specialiserad vård. Du kan också vända dig till 1177 Vårdguiden och be dem hjälpa dig med hur du ska gå vidare för att få hjälp.

Vårdguiden och läkare rekommenderar ofta sina patienter att ta en första kontakt med Stödlinjen. Det kan därför vara en idé att kontakta dem direkt istället. Om du bor i Stockholms län ska du kunna få hjälp hos Beroendecentrum. Beroendecentrum arbetar med alla typer av missbruksproblematik och har egna grupper för just spelmissbruk. De skiljer sig åt beroende på om det handlar om dataspel eller beroende av spel med pengar. Även här sker behandlingen i form av öppenvård, där behandlingen är avhängig din närvaro. Behandlingen är baserad på så kallad kognitiv beteendeterapi (KBT) och består både av gruppbehandling och av individuell behandling.

Betala Patientavgift

Du kommer att behöva betala patientavgift som vid alla sjukvårdsbesök, men endast upp till högkostnadsskyddet. Behandlingarna sker på flera olika beroendemottagningar runt om i länet och vid kontakt med Beroendecentrum kommer du att få information om vilket län du tillhör. Om du däremot är under 26 år tar du istället kontakt med Livsstilsmottagningen för att få hjälp med ditt spelberoende. För en del som har en väldigt svår missbruksproblematik hjälper inte dessa öppenvårdsbehandlingar.

Detta är främst vanligt när spelmissbruket är sammankopplat med mental ohälsa och psykiska besvär. Eller när en tidigare historik av missbruksproblem finns med i sjukdomsbilden. Exempelvis kan patienten tidigare ha varit missbrukare av droger eller alkohol och nu istället blivit beroende av spel om pengar.

I sådant fall har du ändå rätt att få hjälp av vården och de kan guida dig i hur du ska gå vidare. I dessa fall kan det bli nödvändigt med hjälp på behandlingshem. Där du bor på hemmet under tiden som behandlingen pågår. På så vis blir det inte ett lika stort ansvar att du faktiskt måste ta dig till behandlingen varje gång. Men du måste fortfarande ha en vilja att bli frisk.

Game Over – ett behandlingshem mot spelberoende

Game Over är ett exempel på ett sådant behandlingshem där patienten blir intagen. Game Over ligger i Linköping och finns till för att avhjälpa och stötta spelberoende. Här kan du som är beroende av hasardspel få hjälp, men också du som är beroende av datorspel. Behandlingshemmet öppnade 2002 och har sedan dess hjälpt många människor att bli fria från sitt spelberoende. Game Over erbjuder några olika typer av behandlingar, bland annat finns det program för öppenvårdsbehandling precis som hos Spelfriheten och Beroendecentrum. Men här finns också ett slutet behandlingsprogram för den som inte lyckats bli fri från sitt beroende genom öppenvård.

All behandling hos Game Over bygger på KBT och oavsett om du väljer öppenvård eller sluten behandling kommer det att bygga på samma grund. Här kan även du som är anhörig till en spelmissbrukare få hjälp. Game Overs slutna behandlingsprogram kallas för ”grundprogrammet” och innebär att du bor på behandlingshemmet under behandlingstiden. Detta omfattar vanligtvis åtta veckor. Behandlingstiden kan dock förlängas vid önskemål eller behov.

Du bor i ett eget rum och alla måltider är inkluderade. Du kommer att tillhöra en grupp av spelmissbrukare i olika åldrar där ni tillsammans utför olika övningar samt diskuterar olika teman rörande spelproblematiken. Behandlingen bygger främst på gruppterapi men även inslag av individuell terapi ingår.

Behandlingen sker främst på dagtid och kvällarna ägnas åt olika gemensamma aktiviteter. När din behandlingstid på hemmet är avslutad följs det upp genom ett år av eftervård. Det innebär att du och din grupp kommer att hålla kontakten, samt att du gör återbesök på behandlingshemmet för att kunna stämma av så att allting går enligt plan.Om du känner att grundprogrammet inte är aktuellt för dig så erbjuds även andra alternativ.

Öppenvårdsbehandling

Däribland finns öppenvårdsbehandling, då ingår du i samma grupp som i grundprogrammet, men du bor kvar hemma och befinner dig på behandlingshemmet under dagtid. Game Over erbjuder också kurser som rör hasardspels- och datorspelsberoende. Dessa kurser vänder sig kanske inte främst till dig som redan befinner dig i ett missbruk. Utan till de som vill veta mer om spelmissbruk.

Kanske har du en anhörig som du är orolig för och därför vill veta mer? Eller så är du orolig över att du själv är på väg att hamna i en riskzon och vill sätta stopp för det innan det går för långt? Kurserna kan också vara nyttiga för den som i framtiden ska arbeta med människor som befinner sig i ett spelmissbruk.

Eget Ansvar att Spela Ansvarsfullt

Till slut vill vi säga att det viktigaste du kan göra för att inte hamna i ett spelmissbruk är att spela ansvarsfullt redan från första början. Kom ihåg att det alltid är du som är ansvarig för din situation och att spelmissbruk kan leda till ödesdigra konsekvenser, både för dig som beroende men också för din familj. Ett missbruk är aldrig en persons problem men är alltid en persons ansvar. Spela på casino ska vara något som är underhållande och kul, och inte något som ska leda till irritation. Om så är fallet bör du genast sluta spela. Satsa aldrig mer än du har råd att förlora och kom ihåg att casinobranschen framför allt är en vinstdrivande verksamhet som vill tjäna pengar på sina kunder.

Sätt därför upp tydliga budgetar och håll dig inom dessa ramar. Det finns mycket du kan vara uppmärksam på för att inte hamna i ett spelmissbruk. Framför allt är det dina egna spelvanor, ta för vana att regelbundet reflektera över dessa och testa dig själv om du anar att du befinner dig i riskzonen. Men du kan också minska risken att hamna i spelberoende genom att endast spela hos seriösa casinon. Med seriösa casinon menar vi de som låter sina spelare sätta upp spärrar och dessutom är tydliga med information om spelberoende.

Många casinon kan idag hjälpa dig komma i kontakt med en hjälporganisation om du känner att spelandet börjar gå över styr. Oavsett var du spelar ska du dock aldrig försöka vinna tillbaka förlorade pengar, sluta istället spela och sök hjälp om det behövs. Den som redan sitter med stora spelskulder kan eventuellt få hjälp av en skuldsanerare i sin kommun.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi säga att det finns olika hjälp att ta till om du hamnat i ett spelmissbruk eller om du befinner dig i riskzonen. Det första steget kan vara att kontakta spelsajten och spärra dig själv från att spela mer. Du kan också kontakta Stödlinjen för att få hjälp med självhjälpsbehandlingar. Om du inte vet vart du ska vända dig kan du alltid börja med vården för att få hjälp. De kan sedan guida dig vidare till passande behandling.

Det finns både öppenvårdsbehandlingar där du själv ansvarar för att gå till dina behandlingssessioner, men också behandlingshem där du bor under behandlingstiden. Vilket som passar dig bäst år svårt att svara på och mycket beror på hur omfattande ditt missbruk är. Du behöver dock alltid själv vara villig att förändra din situation för att kunna bli hjälpt. Spelberoende är inte mindre allvarligt än andra missbruk.